1395/12/05

سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ تا ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار می شود

افراد موفق كارهاي متفاوت انجام نمي دهند، بلكه كارها را به گونه اي متفاوت انجام مي دهند.